ΚΑΝΔΡΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΟΔΟΣ: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 155
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11472
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106467763