ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 61Α
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11251
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108611183