ΜΙΧΕΛΗ ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗ  ΑΣΠΑΣΙΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: Γ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 131
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11251
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108232811