ΜΟΣΧΑΚΟΥ  ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΓΡΑΜΜΟΥ 41
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17343
ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109767977