ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 163Α
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11526
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106998220Located in: ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ