ΤΣΕΧΠΕΝΑΚΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 100
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11528
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2130312985