ΤΟΥΡΛΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 3
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16674
ΔΗΜΟΣ: ΓΛΥΦΑΔΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108985340