ΛΟΥΚΡΕΖΗ  AΡΤΕΜΙΣ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 19
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10671
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103604102