ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΕΥΑΝΘΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΑΝΑΓΥΡΟΥΝΤΟΣ 45
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16672
ΔΗΜΟΣ: ΒΑΡΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108973140