ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ 13
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14122
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102833368