ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 16
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10675
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107249861