ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΟΔΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 34
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11526
ΔΗΜΟΣ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7702022