ΣΑΛΙΒΑΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΠΕΝΤΕΛΗΣ 16
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14562
ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2117001037