ΡΩΤΑΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 11
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17121
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109343538