ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΙΛΛΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 9-11
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15232
ΔΗΜΟΣ: ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106810490