ΛΕΩΝ  ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣΟΔΟΣ: Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 120
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11471
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106429991