ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΗΒΗΣ 4
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15124
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΟΥΣΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108067321