ΠΕΓΚΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 94
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 13231
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105061960