ΛΕΟΝΤΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 79
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 13231
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105022312Located in: ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ