ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14-16
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16452
ΔΗΜΟΣ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109600075