ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 41
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10676
ΔΗΜΟΣ: ΚΟΛΩΝΑΚΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107230502