ΡΑΠΤΗ  ΠΑΡΗ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 57
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11521
ΔΗΜΟΣ: ΚΟΛΩΝΑΚΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107219660