ΣΑΜΑΡΑ  ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΟΔΟΣ: ΚΥΠΡΟΥ 5
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17456
ΔΗΜΟΣ: ΑΛΙΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108952814