ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΚΡΗΤΗΣ 14
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15235
ΔΗΜΟΣ: ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106007452Located in: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ