ΑΒΟΥΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β΄ 8 & ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18534
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104130589