ΦΥΣΣΑΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 207
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11253
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108664515