ΚΟΥΒΑΡΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11527
ΔΗΜΟΣ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107705100