ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΜΑΝΔΡΟΚΛΕΟΥΣ 33
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11744
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109223590