ΝΑΒΑΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΤΗΣΟΔΟΣ: Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ 5
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15122
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΟΥΣΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106142535