ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: Ι.ΜΕΤΑΞΑ 33
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19002
ΔΗΜΟΣ: ΠΑΙΑΝΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106640258