ΣΠΙΡΤΟΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 4
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15233
ΔΗΜΟΣ: ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103643600