ΒΛΑΧΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 224
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15231
ΔΗΜΟΣ: ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106754764