ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΥ  ΜΑΙΡΗ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΜΒΑ 5
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10674
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103614189