ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ 42
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17342
ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109953844