ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΝΑΓΥΡΟΥΝΤΟΣ 47 & ΓΑΥΡΙΟΥ 3
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16672
ΔΗΜΟΣ: ΒΑΡΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108970540