ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 3
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19100
ΔΗΜΟΣ: ΜΕΓΑΡΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2296022115