ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 17-19
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10676
ΔΗΜΟΣ: ΚΟΛΩΝΑΚΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107290029