ΣΠΑΓΑΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ 61
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19003
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2299025580