ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΣΤ. Γ. ΜΠΕΚΑ 20 & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 122
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19004
ΔΗΜΟΣ: ΣΠΑΤΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106630909