ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣΟΔΟΣ: Λ.ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 98Α
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11528
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107795406