ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΥ  ΕΛΛΗ

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣΟΔΟΣ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 208
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15561
ΔΗΜΟΣ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106546131