ΚΟΛΛΙΑΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: Β. ΚΩΝ/ΩΟΥ 57
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19400
ΔΗΜΟΣ: ΚΟΡΩΠΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6945573415