ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΗΒΗΣ 4
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15124
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΟΥΣΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106924650