ΠΕΡΙΔΗΣ  ΟΡΦΕΑΣ

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣΟΔΟΣ: ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14671
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108000400