ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΚΑΡΑΟΛΗ 1-3
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17235
ΔΗΜΟΣ: ΔΑΦΝΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109758568