ΚΙΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 100
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11528
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107780050