ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 14
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 12136
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105725478