ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 147
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18535
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104122095