ΚΕΛΑΡΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 36
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15235
ΔΗΜΟΣ: ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106897703