ΣΟΦΙΑ  ΚΟΝΤΟΥ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 34
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18451
ΔΗΜΟΣ: ΝΙΚΑΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104913351